ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Kids Yoga (3-6) Προσφορά γνωριμίας

4 μαθήματα/μήνα: 20,00€

Prenatal (εγκυμοσύνη) 20% Έκπτωση από Φεβρουάριο - Μάϊο

4 μαθήματα/μήνα από 40,00€ -> 32,00€
6 μαθήματα/μήνα από 55,00€ -> 44,00€
8 μαθήματα/μήνα από 65,00€ -> 52,00€
12 Μαθήματα/μήνα από 75,00€ -> 60,00€

Postnatal(μεταγεννητική) + Baby Yoga 30% από Φεβρουάριο-Μάϊο

4 μαθήματα/μήνα από 50,00€ -> 35,00€
8 μαθήματα/μήνα από 70,00€ -> 49,00€

Εγγραφή στη Σχολή για όλα τα νέα μέλη: 15,00€

Δάσκαλοι: