Η λέξη “ευπρόσδεκτος”
“Η λέξη “ευπρόσδεκτος” είναι όρος του εαυτού και αναφέρεται στην ύπαρξη του παιδιού,εμπεριέχει σεβασμό και αποδοχή της ατομικότητας του και του δικαιώματος του στη ζωή και την αγάπη. Είναι πολύ διαφορετικό να πούμε ότι ένα παιδί είναι επιθυμητό από το να πούμε ότι ένα παιδί είναι ευπρόσδεκτο. Στόχος μας,σήμερα, είναι μια ευπρόσδεκτη εγκυμοσύνη από την οποία θα προκύψουν ευπρόσδεκτοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Όταν πετύχουμε αυτή την προϋπόθεση,όλες οι θετικές αλλαγές που βλέπουμε στον κόσμο μας θα εδραιωθούν και τα βασικά,πρωτογενή δικαιώματα του ανθρώπου,οι πολιτιστικές αξίες και η αξιακή παράδοση,η ελευθερία και η αγάπη θα είναι ασφαλείς. “ΌΛΑ όσα είμαι κι όλα όσα έχω τα προσφέρω,για όσο χρειάζεται,προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο του παιδιού μου στη ζωή και να το υποστηρίξουν μέχρι να μπορέσει αυτόνομα να περπατήσει τον δικό του δρόμο.”