ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έχεις την επιλογή…
ΔΕΥΤΕΡΑ
My practice I Mysore all levels
08:30 - 10:30
Από 1η Οκτωμβρίου Kundalini Basics I
17:00 - 18:00
Prenatal
18:00-19:00
Ashtanga Prep II Standing seq. led
19:00-20:30
Hatha flow I
20:30-21:30
ΤΡΙΤΗ
My practice II Self practice
08:30 - 10:00
Morning bless I
10:00 - 11:00
Pranayama
17:00 - 18:00
Από 1η Οκτωμβρίου Hatha II
18:00 - 19:00
Ashtanga led
19:00-20:30
My Dream
20:30 - 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
My practice I Mysore all levels
08:30-10:30
Hatha I Stretching
17:00 - 18:00
Suryanamaskar
18:00 - 19:00
Ashtanga Prep II Sitting seq. led
19:00 - 20:30
Kundalini II
20:30 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ
My practice II Self practice
08:30 - 10:00
Limit up Hatha I
10:00 - 11:00
Από 27 Σεπτεμβρίου Kundalini I
17:00 - 18:00
Annamaya
18:00 - 19:00
Mysore all levels
19:00 - 20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
My practice II Mysore all levels
08:30 -10:30
Pranaflow
17:00 - 18:00
Prenatal
18:00 - 19:00
Backbends Prep.
19:00 - 20:00
Heya Πρακτική εμβάθυνσης
20:00 - 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
My practice I Self practice
09:30 - 11:00
Limit up Hatha II
11:30 - 12:30
ΠΡΟΣΕΧΩΣ Kidsyoga
12:30 - 13:15